Γραφείο Επιλογής Προσωπικού & Ευρέσεως Εργασίας

Human Resources Services


This image for Image Layouts addon

Καλύψτε  άμεσα  τις  ανοιχτές  θέσεις  εργασίας  της  επιχείρησή σας με  τους κατάλληλους  υποψηφίους   σε  συνεργασία  με  την ΕΥΡΕΣΙΣ.

Προσφέρουμε  υπηρεσίες  recruiting εφαρμόζοντας  ολοκληρωμένες  λύσεις  και  σύγχρονες   μεθόδους  αξιολόγησης μέσα από μια  διαρκώς  ανανεωμένη  βάση βιογραφικών.

Στόχος  μας  είναι να  ανιχνεύουμε   το  κατάλληλο    άτομο  για την  κατάλληλη  θέση εργασίας,  που θα ταιριάζει   στα  δικά  σας  κριτήρια αναζήτησης  ακλουθώντας  τις  οδηγίες  που  μας  έχουν  δοθεί  από  εσάς.  

Ο  τομέας  του Hiring
Διενεργεί   συνεντεύξεις από τους          εξειδικευμένους  recruiters  με  σκοπό  να   ταιριάζει   τα  απαραίτητα  προσόντα  του  υποψηφίου με  τις απαιτήσεις   της  θέσης   λαμβάνοντας υπ’ όψιν την  εταιρική κουλτούρα  της επιχείρησης.  
Αφού ολοκληρωθεί το  στάδιο  της  αξιολόγησης,  σας  προωθούμε τα πλέον κατάλληλα βιογραφικά  επιλεγμένων  υποψηφίων οι  οποίοι  είναι  διαθέσιμοι  και ανταποκρίνονται  στις απαίτησης  της  θέσης.  

Η ομάδα  του  Hiring της  ΕΥΡΕΣΙΣ χαρακτηρίζεται από  διακριτικότητα και  αποτελεσματικότητα  στην  ανάληψη  και  υλοποίηση των έργων.