Η Evresisjob για λογαριασμό εταιρείας με δυναμική παρουσία στο χώρο της υγείας παρέχοντας διαγνωστικές υπηρεσίες,

επιθυμεί να προσλάβει Χειριστή Ακτινολογικών Μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις της στην Θεσσαλονίκη.