Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 20:27

Δημοσιογράφοι

Η ΕΥΡΕΣΙΣ είναι εταιρεία με εικοσαετή παρουσία στον τομέα εξεύρεσης κι επιλογής προσωπικού σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας.

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής επέκτασης των δραστηριοτήτων μας ,

αναζητάμε συνεργάτες δημοσιογράφους απ’ όλη την Ελλάδα για το site evresisfonsou.gr

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 21:30

Αρθρογράφοι

Η ΕΥΡΕΣΙΣ είναι εταιρεία με εικοσαετή παρουσία στον τομέα εξεύρεσης κι επιλογής προσωπικού σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας.

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής επέκτασης των δραστηριοτήτων μας ,

αναζητάμε συνεργάτες αρθρογράφους απ’ όλη την Ελλάδα για το site evresisfonsou.gr