Ιατρικά - παραιατρικά επαγγέλματα

Ιατρικά - παραιατρικά επαγγέλματα

Ιατρικά - παραιατρικά επαγγέλματα

 

Αναλαμβάνουμε με αποτελεσματικότητα  την εύρεση και την επιλογή επαγγελματιών υγείας για διαφόρους  ιατρικούς  οργανισμούς:

Ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές,  οργανισμούς για ηλικιωμένους, ενώσεις επιχειρήσεων για την υγεία.