Οικιακοί βοηθοί

Οικιακοί βοηθοί

Οικιακοί βοηθοί

Τα καθήκοντα τις οικιακή βοηθού είναι η καθαριότητα του χώρου, το σιδέρωμα, το μαγείρεμα, και την φροντίδα της οικίας.