Bρεφοκόμοι

Bρεφοκόμοι

Bρεφοκόμοι

Κυρίες που διαθέτουν πτυχία Μαίας ή βρεφοκόμου.
(ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΕΣΙΣ)

Οι βρεφοκόμοι που σας παρέχουμε επιλέγονται μετά απο έναν πλήρη κι ενδελεχή έλεγχο προσόντων και προσωπικότητας απο το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Το προσωπικό που επιλέγεται χαρακτηρίζεται για το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και για την ευχάριστη προσωπικότητα, ευγένεια, σεβασμό, ήθος, προσαρμοστικότητα, συνεργασία κι αντιμετώπιση κάθε δύσκολων περιστάσεων που μπορεί να προκύψουν.