Μπέιμπι σίτερ

Μπέιμπι σίτερ

Μπέιμπι σίτερ

Κυρίες που διαθέτουν πτυχία νηπιαγωγού , παιδαγωγού - παιδοψυχολόγου. 

(ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΕΣΙΣ)

Οι baby sitter που σας παρέχουμε επιλέγονται μετά απο έναν πλήρη κι ενδελεχή έλεγχο προσόντων και προσωπικότητας απο το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Το προσωπικό που επιλέγεται χαρακτηρίζεται για το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και για την ευχάριστη προσωπικότητα, ευγένεια, σεβασμό, ήθος, προσαρμοστικότητα, συνεργασία κι αντιμετώπιση κάθε δύσκολων περιστάσεων που μπορεί να προκύψουν.