Υπάλληλος τηλεφωνικών πωλήσεων

Υπάλληλος τηλεφωνικών πωλήσεων

Υπάλληλος τηλεφωνικών πωλήσεων 

 

Η ομάδα της ΕΥΡΕΣΙΣ JOB ανιχνεύει προσελκύει και αξιολογεί ,τους κατάλληλους υπαλλήλους με ανεπτυγμένες  

διαπραγματευτικές ικανότητες , με πελατοκεντρική προσέγγιση.

 

  • Υπάλληλος τηλεφωνικών πωλήσεων
  • Υπάλληλος τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης 
  • Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών