Εργάτες - τεχνίτες

Εργάτες - τεχνίτες

Εργάτες - τεχνίτες 

 

Η ΕΥΡΕΣΙΣ   JOB   αναλαμβάνει με αμεσότητα  και  αποτελεσματικότητα   την   Εύρεση και Επιλογή    εργατών & τεχνιτών όλων  των ειδικοτήτων  για  τις  ανάγκες  της  επιχείρησής  σας.  

 

  • Ηλεκτρολόγοι - Μηχανολόγοι.
  • Μηχανικός  παραγωγής.
  • Μηχανικός πωλήσεων.
  • Στέλεχος αποθήκης διανομής & logistics.
  • Υπεύθυνος προμηθειών - αγορών.
  • Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων.
  •  
  • Εργάτες - τεχνίτες