Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων

Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων

Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων 

 

Η ΕΥΡΕΣΙΣ   JOB   αναλαμβάνει άμεσα  και   αποτελεσματικά    την   Εύρεση και Επιλογή    Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων για  τους  κλάδους της  βιομηχανίας - παραγωγής ,

κατασκευαστικών & τεχνικών έργων, 

 

 

  • Τεχνικοί διαφόρων  ειδικοτήτων.
  • Τομέας        Μηχανολογίας.
  • Τομέας        Πληροφορικής.
  • Τομέας        Ηλεκτρολογίας  Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού.
  • Τομέας       Υγείας - Πρόνοιας.