Ηλεκτρολόγοι – Μηχανολόγοι

Ηλεκτρολόγοι – Μηχανολόγοι

Ηλεκτρολόγοι – Μηχανολόγοι 

 

Ο Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός , είναι  υπεύθυνος  για  την  οργάνωση  και  εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρικής  ενέργειας , 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ,  και συστημάτων  αυτόματου  ελέγχου.

Το επάγγελμα απαιτεί  εξειδικευμένες  γνώσεις και  ιδιαίτερες  δεξιότητες.

 

Η ΕΥΡΕΣΙΣ   JOB   αναλαμβάνει με διακριτικότητα  και  αποτελεσματικότητα   την   Εύρεση και Επιλογή    στελεχών με την  απαιτούμενη  επιδεξιότητα, τεχνική  αντίληψη & οργανωτικότητα  για  το  συγκεκριμένο  τομέα.

 

  • Ηλεκτρολόγοι - Μηχανολόγοι.
  • Μηχανικός  παραγωγής.
  • Μηχανικός πωλήσεων.
  • Στέλεχος αποθήκης διανομής & logistics.
  • Υπεύθυνος προμηθειών - αγορών.
  • Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων.
  •  
  • Εργάτες - τεχνίτες