Στέλεχος αποθήκης διανομής & logistics

Στέλεχος αποθήκης διανομής & logistics

 Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται όλο  και  περισσότερο  ότι πρέπει  να  στηριχτούν  στην αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα,

προκειμένου  να  ανταγωνιστούν στην παγκόσμια  αγορά. Για  την  καλύτερη δυνατή επιλογή  και  τη διασφάλιση της  μέγιστης 

απόδοσης , είναι σκόπιμη η συνεργασία  με  εξειδικευμένα  στελέχη  που  θα  είναι  υπεύθυνα για τη παραλαβή αγαθών και

προώθηση  στο  σωστό  χώρο αποθήκευσης. Μεταφορά  αγαθών  από  τον αποθηκευτικό χώρο στα  μεταφορικά  μέσα.

Υπευθυνότητα   για   την εκτέλεση εργασιών  σχετικά με  την αποθήκευση ( warehousing ) και  την  ασφαλή  λειτουργία της  αποθήκης.

 

 

H ΕΥΡΕΣΙΣ JOB μπορεί να σας βοηθήσει στην Εύρεση και Επιλογή  στελεχών αποθήκης διανομής & logistics.

 

  • Στέλεχος αποθήκης  διανομής & logistics
  • Μηχανικός    πωλήσεων
  • Υπεύθυνος   προμηθειών - αγορών
  • Στέλεχος αποθήκης διανομής & logistics
  • Μηχανικός  παραγωγής
  • Ηλεκτρολόγοι – Μηχανολόγοι
  • Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων 
  • Εργάτες - τεχνίτες