Υπευθυνος προμηθειών- αγορών

Υπευθυνος προμηθειών- αγορών

Υπεύθυνος  προμηθειών αγορών

 

Ο υπεύθυνος προμηθειών αγορών, έχει  ουσιαστικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία  της  επιχείρησης, φροντίζοντας  να  πραγματοποιούνται έγκαιρα  οι αγορές  των  αγαθών.

Είναι  υπεύθυνος για  το χρόνο  παράδοσης  των αγαθών  και  τον  έλεγχο παραλαβής.

 

Η ΕΥΡΕΣΙΣ   JOB  μπορεί να σας βοηθήσει στην Εύρεση και Επιλογή  επικοινωνιακών, διακριτικών και  οργανωτικών  στελεχών  στο συγκεκριμένο  τομέα.

 

  • Υπεύθυνος προμηθειών  αγορών.
  • Μηχανικός  παραγωγής.
  • Μηχανικός πωλήσεων.
  • Στέλεχος αποθήκης διανομής & logistics.
  • Ηλεκτρολόγοι – Μηχανολόγοι.
  • Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων.
  •  
  • Εργάτες - τεχνίτες