Πωλητές λογισμικού

Πωλητές λογισμικού

Πωλητές λογισμικού 

 

Η ομάδα της  ΕΥΡΕΣΙΣ JOB γνωρίζει αρκετά καλά  το  ιδανικό προφίλ που αναζητούν οι Εταιρείες στον τομέα της

Πληροφορικής και του λογισμικού στις πωλήσεις software & Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

 

  • Πωλητές    λογισμικού
  • Πωλητές βιομηχανικών  προιόντων
  • Πωλητές 
  • Πωλητές ιατρικών προιόντων