Πωλητές βιομηχανικών προιόντων

Πωλητές βιομηχανικών  προιόντων

Πωλητές βιομηχανικών προιόντων .

 

Οι  επαγγελματίες  πωλητές, αντιπροσωπεύουν εμπορικές  και  μεταποιητικές  βιομηχανικές επιχειρήσεις όλων  των κλάδων  της οικονομίας

και προμηθεύουν με προϊόντα και υπηρεσίες  του Δευτερογενούς τομέα, όπως Μεταποιητικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες.

 

Η Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥΡΕΣΙΣ JOB ανιχνεύει , προσελκύει και αξιολογεί τα  κατάλληλα άτομα, που θα είναι σε θέση

να εφαρμόζουν ουσιαστικές στρατηγικές marketing., επιτυγχάνοντας ικανοποιητικό ύψος πωλήσεων, προς όφελος  της επιχείρησής σας.

 

 

  • Πωλητές
  • Πωλητές βιομηχανικών  προιόντων
  • Πωλητές λογισμικού
  • Πωλητές ιατρικών προιόντων