Πωλητές

Πωλητές

Πωλητές 

 

Η  ΕΥΡΕΣΙΣ JOB  προσελκύει, αξιολογεί & επιλέγει  το κατάλληλο  προφίλ  υπαλλήλου για τον  κλάδο  των πωλήσεων, έχοντας βαθιά γνώση σε αυτό που αναζητούν οι εταιρείες  του  συγκεκριμένου  κλάδου.

 

                       Τομέας                  Λιανικού  εμπορίου.

                       Τομέας                   Επικοινωνίας.

                      Τομέας                   marketing.

 

 

  • Πωλητές
  • Πωλητές βιομηχανικών  προιόντων
  • Πωλητές λογισμικού
  • Πωλητές ιατρικών προιόντων