Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών

Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών

Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών 

 

Η ΕΥΡΕΣΙΣ JOB  αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα την εύρεση αξιολόγηση & επιλογή 

των κατάλληλων υπαλλήλων που να χαρακτηρίζονται από  επικοινωνιακές & κοινωνικές δεξιότητες.

 

 

  • Υπάλληλος  εξυπηρέτησης  πελατών
  • Υπάλληλος  τηλεφωνικών πωλήσεων
  • Υπάλληλος  τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης