Υπάλληλος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Υπάλληλος τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης

Υπάλληλος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

 

Ο υπάλληλος  τηλεφωνικής εξυπηρέτησης παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς αντιπροσωπεύει 

την εταιρεία που εκπροσωπεί στο  πελάτη.

 

Η ΕΥΡΕΣΙΣ JOB   αξιολογεί κι επιλέγει τους  κατάλληλους υπαλλήλους που χαρακτηρίζονται

από αποτελεσματικότητα ,ψυχραιμία και απόδοση, με δεδομένες  τις επικοινωνιακές δεξιότητες.

 

  • Υπάλληλος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
  • Υπάλληλος τηλεφωνικών πωλήσεων
  • Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών